Karollina Rauhala

Qi and body shiatsu and ecological beauty treatments. Shiatsu combined to facials. Tel: +358 44 028 7271. www.liinun.fi